U bevindt zich hier :

Het contactblad voor de Maaseikenaar

1970

De Maaseikenaar werd opgericht met de bedoeling informatie te verstrekken over onze stad, haar bewoners en haar verenigingen. Medewerkers van het eerste uur waren de heren Jaak Bergers, Martin Boonen, Etienne Dehaese, Marcel Hendrickx, Renaat Lauwers, Willem Sangers o.s.c., Rik Theeuwissen en Tony Van Wijck. Van in de eerste afleveringen werd er een pleidooi gehouden voor de bouw van een cultureel centrum en al vlug evolueerde het periodiek tot de spreekbuis van de pas opgerichte culturele raad Maaseik.


1972

In de loop van de eerste jaargangen werd er overgegaan tot het creŽren van vaste rubrieken, zoals het toponymische praatje, Maaseiker dialect, Aw Mezeiker leedsjes en gedichsjes, een In Memoriam bij het overlijden van verdienstelijke stadsgenoten, Maaseikenaren publiceren, Uit de oude Doos met foto’s van vroeger, Maaseiker geschiedenis, de Maaseiker kalender en dit alles verlevendigd door cartoons van lokale kunstenaars.


1975

Vijf jaar lang werd het tijdschrift gestencild, geplooid en geniet door dezelfde medewerkers, doch in 1975 nam de stad de drukkosten en de verzending voor haar rekening, waardoor het blad een ware facelift onderging. Dank zij de tussenkomst van de stad kon het blad nu kosteloos huis aan huis verspreid worden.


1976

Nummer 4 werd volledig gewijd aan de inhuldiging van het Cultureel Centrum Achterolmen op 1 oktober, een realisatie waarvoor De Maaseikenaar jarenlang een lans had gebroken.


1977

Stilaan ontstond er een vaste redactie, bestaande uit de heren Jaak Bergers, Martin Boonen, Etienne Dehaese, Herman Hendrix, Erik Martens, Willem Sangers, Gerard Segers, Henriette Theunissen-Aendekerk en Tony Van Wijck.

De gemeentenfusies van datzelfde jaar zorgde echter voor ernstige moeilijkheden. De stad zou het tijdschrift niet langer financieren. Betekende dit het einde van De Maaseikenaar?


1978

Om het onheil het hoofd te bieden werd er gestart met de aktie “Red de Maaseikenaar”. Het artikel “Wij zullen doorgaan kende een overweldigend succes: abonnementen en financiŽle steun stroomden massaal binnen. Dank zij de inzet van honderden Maaseikenaars werd de Maaseikenaar gered.

John Golsteyn vervoegt de redactie en zal instaan voor het financiŽle beheer en de verzending.

Mia Paspont haalt vanaf nu het abonnementsgeld op bij de leden die niet via een overschrijving betalen.


Evolutie van de abonnementsprijs

  1978:  200 Bfr

  1984:  250 Bfr

  1989:  300 Bfr

  1991:  350 Bfr

  1996:  400 Bfr

  2001:  € 10

  2005:  € 11

  2009:  € 12


1990

Om tegemoet te komen aan de vraag van talrijke lezers verscheen een repertorium over de inhoud van de eerste 20 jaargangen. Een tweede over de daarop volgende jaren zag het licht in 1995. Sindsdien worden repertoria jaarlijks ter beschikking gesteld van belangstellenden.

De omslagen van de vorige jaargangen worden o.a.

verzorgd door Erik Martens,Tjeu Corstjens en Paula Bergmans. Gerard Segers is de cartoonist van dienst.

Vanaf dit jaar wordt de omslag en de lay-out van De Maaseikenaar ontworpen door Rita Westhovens met foto’s van Roger Maes.


1991

Het tijdschrift ontvangt de Oorkonde van Verdienste van de Culturele Raad t.g.v. zijn 20-jarig bestaan.


1996

De Maaseikenaar verschijnt vanaf januari in de nieuwe spelling, hoewel deze officieel eerst vanaf september wordt ingevoerd.


1997

Inhoudelijk wordt heel wat aandacht besteed aan de Harlindis- en Relindisfeesten die om de 25 jaar in onze stad plaats vinden.


1998

Het tijdschrift brengt hulde aan Mevrouw Mia Paspont die dit jaar meer dan 200 abonnementen aanbracht.


2001

De omslag, nog steeds ontworpen door Rita Westhovens met foto’s van Roger Maes wordt vanaf dit jaar in kleur gedrukt. Illustratief wordt elk jaar een bepaald thema gekozen.

De Maaseikenaar ontvangt  de twee jaarlijkse Pater Sangersprijs van de Maasketen Jan Van Eyck en de Pater Sangerskring.


2004

Eerste publicatie van een eigen website door John Golsteyn.


2008

Mevrouw Mia Paspont zal dit jaar voor de 30ste keer de achterstallige abonnementsgelden ophalen. (1978-2008). Publicatie van een tweede herwerkte website.


De redactie kende in de loop der jaren heel wat wijzigingen:

1987: overlijden van Pater Willem Sangers

1988: Harry Beenders wordt nieuw redactielid

1990: Theo Beenders versterkt de redactie

1993: ontslag van Henriette Theunissen-Aendekerk die jarenlang de verzendingen verzorgde.

1994: ontslag van Erik Martens. Jacqueline Wolfs neemt de taak  Van Henriette Theunissen over.

1998: Jan Deckers vervoegt de redactie, doch zal in 2000 ontslag nemen.

1999: Ludo Droushoudt neemt het financiŽle gedeelte van John Golsteyn over.

2002: ThťrŤse Hendrickx-Godelaine, Marcel Cuyx en Rik Nulens komen de redactie versterken. Theo Beenders komt te overlijden.

2005: Overlijden van Ludo Droushoudt. John Golsteyn neemt terug de financiŽn over.

2007: Wim Corstjens vervoegt de redactie.

2008: Een nieuw lid versterkt de redactie : Koen Smits.

2009: De 40ste jaargang van ons contactblad

2010: Ontslag van Jacqueline Wolfs en John Golsteyn. Luc Bleukx komt de redactieploeg versterken en neemt vanaf nu de financiŽn over.In de loop der jaren publiceerde De Maaseikenaar enkele themanummers die heel wat succes kenden


1980:  Geschiedenis van de Maaseiker post.

1981:  Het H.Wammes, 3 x 11 jaar.

1985:  De Maaseiker Wallen

1988:  Wijlen Pater Sangers  

1999: De Pater Sangers-brug (geschiedenis van de Maasbrug te Maaseik)


Tot daar deze korte en onvolledige terugblik.

Startpagina > historiek

Historiek


historiek historiek historiek