U bevindt zich hier :

Het contactblad voor de Maaseikenaar

Startpagina > redactie

De redactie

De redactie kan rekenen op volgende vaste medewerkers :


Wim Corstjens (eindredactie)

Marcel Cuyx

Jos De la haye - (Penningmeester / Abonnementen)

John Golsteyn -  (Webmaster)

Jos Henckens

Herman Hendrix

Wim Lemmens

Bert Mersch

Judith Peeters

Koen Smits


In onze redactie zijn geen eigenlijke bestuurstaken  toegewezen.  


Wim Corstjens zorgt echter voor de centralisatie van de teksten.

en is eveneens verantwoordelijk uitgever.

Adres: Bleumerstraat 49, B-3680 Maaseik


De redactie van de Maaseikenaar hecht veel belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens en respecteren ten volle uw persoonlijke levenssfeer.

Zij behandelt en beschermt uw persoonsgegevens op een rechtmatige en transparante wijze, zoals voorgeschreven door de Europese Algemene

Verordening Gegevensbescherming die in voege is sinds 25 mei 2018.