Oudst bekend Maaseiker wapenschild 1581 - zijde Eikerstraat

Het schild herinnert ons aan het Maaseiker wapenschild zoals het vroeger werd voorgesteld op de zg. Keizer-Karel-kruik (3 oren).  Tijdens graafwerken in 1938 werd ooit een gedeelte van een dergelijke kruik teruggevonden. Kleine eigenaardigheid : rechts zien we 11 balken (!) van het Graafschap Loon en links een vruchten dragende eikenboom waaronder drie verkorte kruisjes.  Als randschrift de spreuk “NIET BETER STAET EICK BY DER MASE”.

De kruik had een hoogte van 28cm.

Wapenschild Graafschap Loon - zijde Bosstraat

Het Graafschap Loon kreeg een eerste schriftelijke vermelding in 1031. De graven waren leenmannen van Haspinga, een graafschap gelegen ten zuiden van de Jeker dat in 1050 werd ingelijfd door Luik.  In 1336 werd Loon een leen van het prinsbisdom Luik en definitief ingelijfd in 1366.  Het bleef verbonden met Luik tot 1795 toen het een deel werd van het gebied op de rechter Maasoever als departement Nedermaas. Het vroegere graafschap Loon valt ongeveer samen met de huidige provincie Limburg.  Het bestond uit 3 geografische delen : een Haspengouws (rond Borgloon), een Maaslands (rond Maaseik) en een Kempens (streek Beringen/Bree).  Het wapen van Loon (tien horizontale balken van goud en keel=rood) vinden we dikwijls terug in de wapenschilden van diverse Limburgse steden, dit als reactie tegen de annexatie door Luik. (Hasselt-Bilzen-Hamont-Maaseik-Stokkem-Borgloon-Peer-Herk(de Stad)-Bree en Beringen)

Wapenschild Prinsbisdom Luik - zijde Bleumerstraat

Het is een gevierendeeld wapen met :

1. Van keel met zilveren dwarsbalk (hertogdom Bouillon)

2. Van zilver met drie leuwen van sinopel, geklauwd en getongd van keel en gekroond van goud (markiezaat van Franchimont)

3. Gedwarsbalkt van goud en keel uit tien stukken (graafschap Loon)

4. Van goud met drie hoorns van keel beslagen met een mondstuk van zilver (graafschap Hoorn)

Over dit alles heen van keel een verhoogd perron van goud, gedragen door drie leeuwen en steunend op drie trappen, bovenop een dennenappel en getopt door een breedarmig kruis, volledig in goud en begeleid door de hoofdletters L en G (verwijzend naar Luik)

Wapenschild Maaseik sedert fusie met Neer- en Opoeteren in 1976 - zijde Hepperstraat.

Omschrijving :

1. Gedwarsbalkt van tien stukken van goud en keel, (graafschap Loon)  beladen met een omgewende vis van sabel paalsgewijs geplaatst.

2. In zilver een eik van sinopel (=groen) op een grasgrond, in het schildhoofd vergezeld van drie verkorte kruisjes van keel.

De vis, toegevoegd na de fusie verwijst naar de vis(sen) in het wapen van Neer- en Opoeteren uit een zegel toegekend door Margaretha van Heinsberg, een nakomeling van de graven van Loon (dwarsbalken) en Chiny (vis)

Kanttekening bij de realisatie van dit project:

De mozaļeken werden vervaardigd door de firma L&D Jet-Techniek NV uit Diest.

Met behulp van een waterstraal onder zeer hoge druk en met toevoeging van een slijpmiddel (zandkorrels met een hoge hardheid) wordt de vorm “uitgesneden” en dit met een nauwkeurigheid van 0,2mm op de dimentie. De snelheid van het slijpproces, dat verder geen nabehandeling behoeft, is afhankelijk van de dikte en de aard van het te snijden materiaal.  De machine is CNC gestuurd (de beweging van de spuitmond =nozzle gebeurt via computer) : het omzetten van de tekening naar een CNC-programma heeft zo’n 50 uur in beslag genomen.  Het snijden van de vier wapenschilden vroeg ongeveer 100 uur.

VanEyck
VanEyck
VanEyck
VanEyck
VanEyck