Startpagina.

redactie.

historiek.

abonnement.

huidige jaargang.

oude jaargangen.

fotogalerij.

help ons.

contact.

repertorium.

links.

dialect.

wat is nieuw.

  U bevindt zich hier :

Het contactblad voor de Maaseikenaar

Foto Rik Nulens

 Joris Helleputte (1852-1925)

Joris Helleputte werd geboren te Gent op 8 maart 1852 als jongste in een gezin van 5 kinderen.

Hij studeerde in Gent aan het Kon. Atheneum, waarna hij de universiteit aldaar promoveerde tot Ingenieur van Bruggen en Wegen.  Hij huwde met de zuster van de toenmalige minister Schollaert en op 22 jarige leeftijd werd hij aangesteld aan de Leuvense Universiteit als docent bouwkunde.  Als architect ontwiep hij onder andere het Justus Liptius-college te Leuven en de kerken van Bree en Zolder.

Hij was zeer sociaal bewogen en zijn belangstelling voor de sociale problematiek zou hem in de richting van de politiek voeren. Tot 1911 zou hij echter hoogleraar blijven. In 1889 werd hij op de katholieke lijst verkozen tot volksvertegenwoordiger voor het arrondissement Maaseik, een mandaat dat hij 35 jaar zou behouden.  

 

Waarom een standbeeld te Maaseik?

Het behoorde in die tijd tot de gewoonten dat een streek in het parlement vertegenwoordigd werd door een volstrekte vreemdeling.  Vůůr Helleputte zelfs een Vlaamsonkundige Waal! Na diens overlijden werden voor de opvolging 3 kandidaten geplaatst : de Heer Borr, een Waals advokaat uit Nijvel die een buitenverblijf bezat tussen Bree en Kinrooi, Ridder de Bellaing van Rotem en Helleputte uit Gent.

Deze laatste was niet alleen een begenadigd redenaar, doch hij genoot ook de steun van de geestelijkheid.  Ook zijn kennis van Nederlands was van doorslaggevende aard.  Nederlands had hij op latere leeftijd geleerd want zijn moeder was van Waalse afkomst en de verfransing van de Gente burgerij was algemeen.

Als volksvertegenwoordiger was hij onder meer mede-initatiefnemer bij de wetgeving aangaande vermindering van de arbeidstijd, de zondagarbeid, de vrouwenarbeid en bij de wet op beroepsongevallen.

In 1890 stichtte hij samen met onder andere zijn schoonbroer Frans Schollaert de Belgische Boerenbond en het jaar daarop de Volksbond die al gauw 200.000 leden telde.  In 1896 werd hij minister van Spoorwegen, Post en Telegraaf, in 1907 minister van Landbouw en in 1912 Landbouw en Openbare Werken.  Ook buiten de politiek was hij actief: in 1898 werd hij voorzitter van het Davidsfonds en in 1904 lid van de Koninklijke Vlaamse Academie.  Gedurende deze periode had hij steeds oog voor de Vlaamse problematiek. Zo voerde hij als minister van Posterijen de tweetalige postzegel in en de Vlaamse ambtenaren stond hij toe officiŽle briefwisseling in hun eigen moedertaal te voeren.  Hij overleed op 22 februari 1925.

 

Op 2 februari 1897 brachte Joris Helleputte en Graaf de GrŁnne een bezoek aan Maaseik.

We vermelden hierbij de spijskaart van het Banket ter ere van dit bezoek :

Zeelandse oesters

Schildpadsoep

Steamers Arthur-Joris

Turbot (Hollandsch gerecht)

Runderhart - KampernoeliŽn

Reebok - Pepersaus

Vlammende pudding

Lammerribben - Erwten

Getruffelde kalkoen - Gelei

Zeekreeften - Salaad-Mayonnaise

Ijs

Suikergebak

Maeseycker knapkoek

Ananas - Fruit

Nagerecht

 

Een vollediger verslag van dit bezoek, zoals het verscheen in het liberale ppositie-weekblad De Demer, is gepubliceerd in onze uitgave van De Maaseikenaar - jaargang XX nr 4 /  pagina’s 163-180 samen met nog een aantal andere wetenswaardigheden omtrent de figuur van Joris Helleputte.  Auteur van dit artikel : Martin Boonen.

 

Wat betreft het standbeeld van Joris Helleputte kunnen we nog het volgende meegeven :

Na zijn overlijden werd er al snel overgegaan tot de oprichting van “een komiteit gedenkmaal Helleputte”.

Mede dank zij verschillende toelagen van de stad en giften van privaat personen, kon beeldhouwer Jos van Uytvanck uit Leuven aan de slag.  Op 7 september 1930 werd het beeld plechtig onthuld aan de Bospoort (Majoor Aertsplaats) te Maaseik waar het 40 jaar zou staan.  In 1972 echter moest het wijken voor de steeds toenemende verkeersdrukte en de herinrichting van deze plaats.  Het standbeeld verhuisde dan naar het plantsoen aan de Mrg. Koningsstraat / Eikerpoort waar het tot ... bleef staan.  Uiteindelijk keerde het na aanleg van een superrotonde en een tweede herinrichting van de Bospoort naar zijn oude stek aldaar terug.

Startpagina > Fotogalerij > Helleputte

fotogalerij
oude jaargangen
fotogalerij